AJUDANTS

DE CÀRREGA Y DESCÀRREGA

El nostre equip d’ajudants, a prop de quaranta persones, podem dir que és avui, una de les nostres millors ofertes.
Aquest gran equip de persones, preparades per a quasi tot, són el complement perfecte per a l’experimentat professional del transport i el seu vehicle, gràcies a ells podem garantir un servei de qualitat a la mida de cadascun dels nostres clients.

Aquest equip d’ajudants, tan poden desenvolupar serveis de recolzament i assistència als transportistes en els treballs de càrrega i descàrrega de material dels vehicles, com serveis en els que es precisi una labor d’un ajudant o bé d’un equip d’ajudants per desenvolupar qualsevol tipus de treball de manipulació, desallotjament, muntatge, neteja, control magatzem, mudança o qualsevol tasca que el client precisi.

Gràcies a ells els garantim que podran cobrir puntes de treball que obligarien a contractar a personal temporalment, realitzar serveis esporàdics que precisarien d’un equip de persones de les que no es disposa d’una manera immediata, tenir l’assistència urgent, tan particular com professionalment, de persones que realitzaran la tasca requerida i pel temps que precisi, sense que això suposi un compromís laboral per a vosté o qualsevol altre servei que puntualment pugui necessitar-se les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

 

Aquest personal, disposa d’un servei extern en el qual:

Prevenció de riscos laborals

Hem realitzat un acurat Pla de Prevenció de Riscs Laborals , per garantir la seguretat del personal durant els treballs, ja que els dóna la formació individual necessària, per prendre les mesures correctores que calen per cada situació.

Assegurances Socials

Tot el nostre personal en Lazarotrans té les Assegurances Socials cobertes.

Vigilància de la Salut

En Lazarotrans ens preocupem de que els nostres operaris estiguin en plenes facultats físiques, aquest servei els cobreix la Vigilància de la Salut, que inclou revisions de cada operari.